Faculty


Department of Management

Professor:

FENG Ming

FU Qiang

JIANG Jihai


JI Xiaoli


LUO Bing

Luca DELL’ANESE

LIU Wei

LONG Yong

MENG Weidong


XU Xixiong


ZHAO Hua

ZHANG Weiguo


ZHANG Yong 
Associate Professor:

CHEN Aihua


CHEN Fengwen

CHENG Ying


HUANG Bo


LIAO Bing


LI Benbo


LI Hua


YAN Wei


YE Zechuan


ZHANG Cuilian
Lecturer:

TIAN Ni

 

ZHOU Jinghua

 
 
Department of Accounting
Professor:

CHEN Geng

HUANG Xinjian

 

LIU Bin

LI Jiaming

 

LIU Xing

LI Yuxiang

 

XIN Qingquan ZENG Hong ZENG Jianguang
ZHANG Jinruo

 

 

 


 

 

 

Associate Professor:

CAO Shujun

 

FU Yunying LI Shixin

RAO Xi

 

TAN Li

 

WU Yongqiu

 

YAN Guowan

 

ZHU Dan ZOU Haifeng

 

 

 


 

 

 

Lecturer:

HU Shiyang

 

SONG Yi

ZENG Jing

 

 

 

 
Department of Marketing
Professor:
DAN Bin

HE Bo


JIN Minyue

LIAO Chenglin

QIAN Liping


SHAO Bingjia


XU Hongyan


YU Hui

ZHAO Quanwu
Associate Professor:

CHEN Biqiong


DONG Xiaohua

HU Jian

HE Xiaozhou


HUA Yongjun


LIN Lve


WANG Chunxiu


WAN Lijuan


YANG Pianpian


ZHAO Hong


ZHOU Yu


Lecturer :
GUO Ruoyu HE Wei

LI Xiaoling


RAN Xiangdong


ZHANG Shu

Department of Information Management
Professor:
GAO Xiaoqiang HUANG He

LI Yong

 

WANG Yong

XIAO Zhi

ZHOU Ming

ZHANG Xumei

 

 

 


 

 

 

Associate Professor:

GAO Bo


WEN Shouxun


WANG Yu

ZHAO Peng ZHENG Wenjun

 

 

 


 

 

 

Lecturer:

CHEN Keng


LEI Lei

ZHANG Hongwu

 

 

 

 
Department of Finance
Professor:
CAO Guohua

CHEN Qi-an


HUANG Yingjun


LU Jing


PU Yongjian


RAN Guanghe


RAN Maosheng


SONG Zengji


WEI Feng


YAN Taihua

ZHOU XiaohuaAssociate Professor:

LI Chunhong


PI Tianlei WU Jun XU Jing

 


Lecturer:

LIN Jianyi


MIAO Jianchun


YUAN Mao

ZHOU Hongjun


ZHANG YuDepartment of Applied Economics
Professor:

HUANG Lingyun

 

KANG Jijun

 

YANG Jun

 

YAO Shujie

 

YIN Xiguo

 

YUAN Rong

ZHANG Jie

ZHANG Rong

ZHANG Zongyi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Associate Professor:

FENG Chao

 

LIU Xin

OU Jinghua

 

SUN Luxi

 

SUN Rui

 

SU Su

WANG Feng

 

WU Rui

 

WU Ying

ZHOU Wenxing

ZHOU Zhuohua

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturer:
LU Weizhong

ZENG Linghe