Department of Accounting

Department of Accounting
Professor:

CHEN Geng

HUANG Xinjian

 

LIU Bin

LI Jiaming

 

LIU Xing

LI Yuxiang

 

XIN Qingquan ZENG Hong ZENG Jianguang
ZHANG Jinruo

 

 

 


 

 

 

Associate Professor:

CAO Shujun

 

FU Yunying LI Shixin

RAO Xi

 

TAN Li

 

WU Yongqiu

 

YAN Guowan

 

ZHU Dan ZOU Haifeng

 

 

 


 

 

 

Lecturer:

HU Shiyang

 

SONG Yi

ZENG Jing